Privacy

Wijkraad LLPG begrijpt dat je je persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie.

Wijkraad LLPG houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben jouw gegevens wel nodig om met je in contact te komen en het bewonersplatform goed vorm te kunnen geven.
In deze verklaring leggen wij daarom uit welke gegevens Wijkraad LLPG van jou nodig heeft en waarvoor ze worden gebruikt.

Opslag van jouw gegevens

Wijkraad LLPG slaat de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Wijkraad LLPG ontvangt bij inschrijving voor het bewonersplatform (ook wanneer dit proces wordt afgebroken), aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • Naam (voor- en achternaam).
  • E-mailadres
  • Leeftijd, zodat we goede indelingen kunnen maken in het bewonersplatform.
  • De wijk waarin je woont.

Gebruik van jouw gegevens

Wijkraad LLPG gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Organiseren participatie
  • Analyses uitvoeren zodat Wijkraad LLPG haar dienstverlening kan verbeteren.
  • Jou op de hoogte te houden van al de ontwikkelingen in de wijk.
  • Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren.
  • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

Wijkraad LLPG anonimiseert de persoonsgegevens die wij gebruiken voor analyses. In onze analyses ben jij daardoor onherkenbaar.

Het kan tevens zijn dat Wijkraad LLPG door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. Wijkraad LLPG deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegt Wijkraad LLPG toe aan zijn lijst met abonnees als jij je inschrijft voor het bewonersplatform of een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of jouw voorkeuren kunt aanpassen.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

Wijkraad LLPG beschermt jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Wijkraad LLPG bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Wijkraad LLPG jouw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Wijkraad LLPG de gegevens altijd anonimiseren.

Jouw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Daarnaast kun je Wijkraad LLPG vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. Hiertoe kun je contact opnemen met de wijkraad LLPG via mail@wijkraadllpg.nl .

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren?

Neem dan via mail@wijkraadllpg.nl contact met ons op. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleert Wijkraad LLPG eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Wijkraad LLPG volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Wijkraad LLPG jou dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Wijkraad LLPG jouw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je bij ons een klacht indienen mail@wijkraadllpg.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de wijkraden@rotterdam.nl.

Gebruik en werking van cookies

Wijkraad LLPG maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op jouw computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s jij bekijkt en welke opties jij gebruikt. Wijkraad LLPG gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Naast cookies die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt Wijkraad LLPG gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Wijkraad LLPG kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe Wijkraad LLPG jouw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies Wijkraad LLPG gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen.

Wijkraad LLPG heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 25 augustus 2022.