Persbericht

Na tien jaar Muziekpodium PrinsenPark (MPPP) lijkt het erop dat editie 2022 van Juni Muziekmaand de laatste was. In die tien jaar hebben de bestuursleden van MPPP acht keer zondagmiddagconcerten georganiseerd. “We kijken daar met veel plezier en genoegen op terug”, zegt Frans van der Hilst, die de laatste zeven jaar voorzitter is geweest van MPPP. “Veel bewoners van Prins Alexander hebben genoten van onze muzikale middagen. Het is tijd dat een jongere generatie de organisatie van het Muziekpodium overneemt”.

Ruim een jaar geleden heeft MPPP bewoners en organisaties benaderd om het stokje over te nemen. Er zijn tot nu toe geen belangstellenden gevonden voor een serieuze opvolging. De bestuursleden hebben besloten nog enkele ultieme pogingen voor opvolging te ondernemen. Lukt het niet of melden er zich  geen belangstellenden aan, dan beëindigt MPPP zijn activiteiten per medio februari 2023.

http://www.muziekpodiumprinsenpark.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=258